BĚH TŘÍ KRÁLŮ

Datum: 6. 1. 2018 – 2. ročník

Místo závodu: Otrokovice, areál Kynologického klubu, za mostem pro pěší u křižovatky ul. Moravní a K. Čapka

Závodní kancelář – registrační místo – je umístěno v prostoru areálu Kynologického klubu Otrokovice

Přihlášení k závodu: V den závodu, osobně od 8:00 h do 10:00 h, vyplněním přihlášky, kterou závodník obdrží při registraci

Startovné:
Dospělý (21 let a více) 100,- Kč
Junioři (16 let až 20 let) 50,- Kč
Děti do 15 let zdarma

Závodník v den závodu v daném termínu vyplní přihlášku se všemi požadovanými údaji a zároveň svým podpisem potvrdí, že je obeznámen a souhlasí s pravidly a podmínkami závodu. Pořadatel provede kontrolu vyplnění přihlášky a zařadí závodníka do příslušné kategorie. Současně závodník obdrží startovní číslo a uhradí startovní poplatek. Na vyžádání obdrží závodník potvrzení o úhradě startovného. V rámci registrace na závod obdrží každý závodník startovní číslo, které je vratné a bude závodníkovi odebráno ihned po doběhu do cíle.

Časový harmonogram:

Závody dětí:
Kategorie do 5 let – 10:00 h
Kategorie od 6 let do 10 let – 10:10 h
Kategorie od 11 let do 15 let – 10:20 h
Ihned po doběhu dětských závodů bude následovat vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích.

Závod na 10 km – 10:35 h
Závod na 5 km – 10:45 h
Vyhlášení vítězů závodu na 5 km a 10 km bude od 12:00 h (po doběhu posledních závodníků).

Kategorie dětských závodů:
A: chlapci do 5 let (do ročníku 2013)
B: chlapci od 6 let do 10 let (ročníky 2012 – 2008)
C: chlapci od 11 let do 15 let (ročníky 2007 – 2003)
D: děvčata do 5 let (do ročníku 2013)
E: děvčata od 6 let do 10 let (ročníky 2012 – 2008)
F: děvčata od 11 let do 15 let (ročníky 2007 – 2003)

Kategorie závodu na 5 km:
A1: junioři od 16 let do 20 let (ročníky 2002 – 1998)
B1: muži od 21 let do 39 let (ročníky 1997 – 1979)
C1: muži od 40 do 49 let (ročníky 1978 – 1969)
D1: muži od 50 let a více (ročník 1968 a nižší)
E1: juniorky od 16 let do 20 let (ročníky 2002 – 1998)
F1: ženy od 21 let do 39 let (ročníky 1997 – 1979)
G1: ženy od 40 let a více (ročník 1978 a nižší)

Kategorie závodu na 10 km:
A2: junioři od 16 let do 20 let (ročníky 2002 – 1998)
B2: muži od 21 let do 39 let (ročníky 1997 – 1979)
C2: muži od 40 do 49 let (ročníky 1978 – 1969)
D2: muži od 50 let a více (ročník 1968 a nižší)
E2: juniorky od 16 let do 20 let (ročníky 2002 – 1998)
F2: ženy od 21 let do 39 let (ročníky 1997 – 1979)
G2: ženy od 40 let a více (ročník 1978 a nižší)

Trať: Běží se okruh v délce 5 km, který vede členitým terénem, po zpevněných cestách a lesních pěšinách, převýšení na okruh činí +200 m, závod na 10 km – dva okruhy, závod na 5 km – jeden okruh. Pořadatel zajistí značení trati a odpovídající počet pořadatelů, kteří budou na průběh závodu dohlížet. Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, viz čestné prohlášení.

Mapa závodu

Profil trasy

zachycena moje osoba v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení.

Startovné zahrnuje: občerstvení po závodě (polévka a teplý nápoj), zázemí pro závodníky – společná šatna, toalety, značení a měření trati

Ceny: věcné, první tři závodníci dle rozepsaných kategorií

Výsledky: při vyhlašování vítězů, zveřejněny na internetu

Ubytování, doprava: nezajišťujeme, parkování v místě konání závodu není možné (lze využít místa pro stání vozidel v ul. K. Čapka, ul. Moravní a dalších v Otrokovicích)

Fotografie ze závodu: na webových stránkách spolku Kesbuk, na FB profilu.

Čestné prohlášení:
Svým níže uvedeným podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pravidly závodu, a není mi známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého závodu Trailový běh Tří králů pořádaných spolkem Kesbuk, z. s. Souhlasím s pravidly tohoto závodu a prohlašuji, že nezavazují organizátory k odpovědnosti, plynoucí z mojí účasti v závodu a budu dodržovat pokyny organizátorů závodu. Běžím na vlastní nebezpečí, se všemi důsledky z tohoto plynoucími. Pořadatel má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií, videozáznamů a další dokumentace, na nichž bude Dále prohlašuji, že sám(a) odpovídám za svůj zdravotní stav a způsobilost absolvovat tento závod a je mi známo, že pořadatel startující nepojišťuje. Stvrzuji svým podpisem, že na pořadateli závodu, nebudu sám(a), ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat případnou náhradu škody, či újmy na zdraví, způsobené třetími osobami.

Kontaktní adresa pořadatele závodu:
KESBUK, z. s., IČ: 035 31 406, tř. Tomáše Bati 963, 765 02 Otrokovice, www.kesbuk.cz
Pořadatelé:
Hana Večerková, hanavecerkova@zlin.eu
Vlastimil Bukovjan, vlastabuk@seznam.cz
Petr Kučera, petrkucerasport@seznam.cz

Pokud jste se rozhodli zúčastnit se našeho závodu, moc rádi Vás přivítáme!