TRAILOVÝ BĚH TŘÍ KRÁLŮ

4. ročník běžeckého závodu na 5 a 10km

 

Datum: 11. 1. 2020

Registrace: osobně v den závodu od 8:00 h do 10:00 h, vyplněním přihlášky, kterou závodník obdrží při registraci.

Startují: všichni řádně přihlášení závodníci na vlastní nebezpečí, mladší 18let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Startovné: 100 Kč, děti ZDARMA. Pro každého startujícího čaj a polévka v cíli.

Kategorie: vždy pro 5 i 10km.

M1: Muži (2000 a mladší)
M2: Muži (1980 – 1999)
M3: Muži (1960 – 1979)
M4: Muži (1959 a starší)

 

Z1: Ženy (2000 a mladší)
Z2: Ženy (1980 – 1999)
Z3: Ženy (1979 a starší)

 

D1: Děti do 2 let (100m)
D2: Děti 2- 5 let (400m)
D3: Děti 6 – 10 let (800m)
D4: Děti 11 – 15 let (1200m)

 

Start:
děti – dle kategorií od 10:00 hod
10 km – 10:35 hod
5 km – 10:45 hod

 

Tratě: trailový 5 km okruh s převýšením 200 m, 95% lesní cesta, louka.

Vyhlášení: dětské závody ihned po doběhu. 10 a 5 km po zpracování výsledků (cca 12:00).

Ceny: věcné ceny dle kategorií + ceny pro děti.

Místo závodu: Otrokovice, areál Kynologického klubu, za mostem pro pěší u křižovatky ul. Moravní a K. Čapka.

Parkování: Otrokovice, ulice Moravní a K.Čapka. Do areálu Kynologického klubu vjezd zakázán!

Trať: Běží se okruh v délce 5 km, který vede členitým terénem, po zpevněných cestách a lesních pěšinách, převýšení na okruh činí +200 m, závod na 10 km – dva okruhy, závod na 5 km – jeden okruh. Pořadatel zajistí značení trati a odpovídající počet pořadatelů, kteří budou na průběh závodu dohlížet. Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, viz čestné prohlášení.

Mapa trikralovy beh

Aktuální informace: www.facebook.com/KESBUK

Partneři závodu:

Loga

Čestné prohlášení:

Svým níže uvedeným podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pravidly závodu, a není mi známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého závodu Trailový běh Tří králů pořádaných spolkem Kesbuk, z. s. Souhlasím s pravidly tohoto závodu a prohlašuji, že nezavazují organizátory k odpovědnosti, plynoucí z mojí účasti v závodu a budu dodržovat pokyny organizátorů závodu. Běžím na vlastní nebezpečí, se všemi důsledky z tohoto plynoucími. Pořadatel má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií, videozáznamů a další dokumentace, na nichž bude Dále prohlašuji, že sám(a) odpovídám za svůj zdravotní stav a způsobilost absolvovat tento závod a je mi známo, že pořadatel startující nepojišťuje. Stvrzuji svým podpisem, že na pořadateli závodu, nebudu sám(a), ani prostřednictvím svých právních zástupců, vymáhat případnou náhradu škody, či újmy na zdraví, způsobené třetími osobami.

Kontaktní adresa pořadatele závodu:
KESBUK, z. s., IČ: 035 31 406, tř. Tomáše Bati 963, 765 02 Otrokovice, www.kesbuk.cz
Pořadatelé:
Vlastimil Bukovjan, vlastabuk@seznam.cz
Petr Kučera, petrkucerasport@seznam.cz
David Nádeníček, david.nadenicek@seznam.cz

 

Pokud jste se rozhodli zúčastnit se našeho závodu, moc rádi Vás přivítáme!